Hemsjukvård

/Avlösning

Vi har flera års erfarenhet kring olika typer av hemsjukvård både när det gäller barn och vuxna. Vi erbjuder hjälp inom medicinskt funktionshinder och inom psykiskt/fysiskt funktionshinder.

Vår personal är välutbildad och vi har som regel att sekretessdokument skall skrivas på och vi begär utdrag ifrån brottsregistret innan eventuell anställning. Detta är vår rutin för att våra kunder/vårdtagare skall känna fullständig trygghet.

Kanske har ni ett medicinskt funktionshindrat barn som tar mycket tid där ni har svårt att hitta tid över för syskon/övrig familj? Kanske har ni en nära anhörig som behöver lite extra tillsyn? Eller en anhörig som gärna vill komma ut på promenader? Vi erbjuder städning, sjukvård i hemmet, ledsagning, promenader, assistans, avlösning för anhöriga mm. Ni är varmt välkomna att höra av er angående förfrågningar!

Vi hjälper till med det du behöver och önskar!

Barnomsorg


Vi erbjuder barnvakt med kort varsel om ert barn blir sjukt och ni inte har möjlighet att vara hemma för vård av sjukt barn. Behöver ni åka bort i jobbet över natten erbjuder vi även barnvakt nattetid.

Behöver ni hjälp med lämning eller hämtning på förskola/skola bistår vi även med detta. Vi har välutbildad personal och har erfarenhet inom eventuella allergier/överkänslighet.

Hur går det till?

ŸVi ser över er förfrågan och behandlar den samma dag.

ŸVi ser över vår personalstyrka och väljer ut lämpliga kandidater för uppdraget och då tittar vi på utbildning, erfarenhet och personlighet. Det är viktigt att både vårdtagare och vårdgivare kan känna ett förtroende för varandra och där kemin stämmer överens.

ŸVi kontaktar er för ett första personligt möte och presenterar kandidaterna muntligen.

ŸNi träffar kandidaterna var och en för sig.

ŸVi har sedan ett möte med er respektive med kandidaterna och hittar en passande person för båda parter.

Ni är varmt välkomna att boka ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte på tel. 031- 762 99 99 eller Maila oss på kontakt@hjalpidag.se