Bud/Transporter

ALLT INOM BUD OCH TRANSPORT

Hjälp idag erbjuder tillsammans med våra duktiga samarbetspartners alla typer av transporter oavsett om det är lokalt, regionalt eller globalt.

Vi ser till att din beställning hämtas och lämnas på bästa sätt. 

Samtliga förare är utbildade, uniformerade och legitimerade så att både du och dina kunder kan känna er trygga.

VÅRA TJÄNSTER INOM BUD                                                                                                                                              Budtransporter, lastbilstransporter, distribution, cykelbud, lager & logistik, bussgods, specialtransporter, helikopterbud, utrikesbud och kyltransporter. 

Miljöpolicy som våra samarbetspartners inom bud skall sträva efter och följa

  • Att minska föroreningen så mycket som möjligt från fordonen
  • Att kontinuerligt utbilda anställda och chaufförer inom miljöområdet
  • Att följa gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör varje tjänst
  • Att vid nyanskaffning av fordon kräva miljödeklaration
  • Att vi skall välja cykel när godset är litet och som transporteras i city
  • Och att kontorspersonalen använder så miljöanpassade kontorsvaror så långt det går 

Hjärtligt välkomna att kontakta oss angående priser, bokning eller eventuella frågor på telefon 031-7629999 eller Maila till kontakt@hjalpidag.se