Trygghet och Säkerhet

Trygghet är en ledstjärna för all verksamhet som bedrivs av Hjälp idag. Det är väldigt viktigt för oss att du skall känna dig trygg och säker varje gång du väljer att anlita Hjälp idag.

VI ERBJUDER:

 • Personlig service med egen kontaktperson (unik tjänst)
 • Personlig presentation av den som skall arbeta hos er
 • Arbetsbeskrivningar med tydliga instruktioner
 • Avstämningsmöten för att kontrollera kvaliteten
 • Fortlöpande internutbildning av personalen
 • Kontroll av all personal i belastningsregister
 • Ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner
 • Avtal med låssmed
 • Tystnadsplikt och sekretessavtal
 • Olycksfallsförsäkring på vår personal
 • Vid byte av personal informeras ni när det kommer någon ny

Vi kommer att göra allt för att de tjänster vi levererar skall leva upp till dina och våra högt ställda förväntningar.

Missa inte Sveriges förmånligaste abonnemang