Miljö

Hjälp idags miljöpolicy är djupt förankrad i hela vår verksamhet.

För att följa vår miljöpolicy så har vi brutit ner den i följande delmål.

  • Vi använder enbart miljömärkta kemikalier vid ordinarie städning
  • Se till att begränsa användningen av kemikalier genom tydliga arbetsinstruktioner och doseringsanvisningar
  • Minska utsläpp av koldioxid genom att planera vår rutt väl och samordna transporter
  • Vi källsorterar avfall och ser till att avfallsmängden hålls nere genom att välja varor utan onödigt emballage
  • Vi strävar efter att köpa in lokalt producerade produkter för att undvika långa transporter av varor
  • Vårt miljöarbete implementeras i hela organisationen och efterlevs av alla medarbetare

KVALITET

Genom vår professionalism lyfter vi de hushållsnära tjänsterna till ett högre plan. Våra kunder lämnar över sina hem i våra händer. Det är vårt uppdrag att hantera det omsorgsfullt och på ett för både kunden och företaget så lönsamt sätt som möjligt.