Medlemsvillkor

Om personuppgiftslagen

Hjälp idag AB behandlar all information om dig som medlem, dvs personnamn, mejl och övriga uppgifter med datastöd. Behandlingen av dessa uppgifter sker dels för administrationen av medlemsförhållandet och dels för marknadsföring av Hjälp idag och närstående hjälppartners tjänster. Marknadsföringen sker via mejl, sms och mms.

Hjälp idag hanterar kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och lämnar aldrig ut de till tredje part.

Du är skyldig att lämna till Hjälp idag sanna och riktiga uppgifter om dig själv när du trycker på att skicka på medlemsformuläret intygar du att de uppgifter som du lämnar i medlemsformuläret och som du senare kommer att lämna till Hjälp idag är sanna och riktiga.

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas eller nyttjas av annan.

Genom att ansöka om medlemskap hos Hjälp idag samtycker du till att Hjälp idag behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Hjälp idags tjänster. Vidare samtycker du till att Hjälp idag kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information, erbjudanden eller reklam till dig angående Hjälp idags tjänster. Samt information eller reklam från och/eller om våra hjälppartners.

Hjälp idag står för och garanterar ett bra utfört arbete i de projekt som Hjälp idag har utfört. Men vi kan aldrig garantera kvaliteten i ett specifikt projekt som har utförts av våra hjälppartners. Vi kan heller inte garantera att våra hjälppartners företagssituation har förändrats sedan vi gjorde vår kontroll på dem. Vi kontrollerar våra hjälppartners när de ansluter sig till oss, och i vissa andra specifika fall.

Ändringar                                                                                                                                                                

De tjänster liksom innehållet i dessa tjänster som Hjälp idag erbjuder på sin webbplats kan förändras, revideras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. Genom att acceptera villkoren godkänner du att Hjälp idag har rätt att vidta sådana och motsvarande åtgärder.

Avtalstid                                                                                                                                                                

 Ditt medlemskap hos Hjälp idag gäller från och med den dagen du godkänner dessa medlemsvillkor och trycker på knappen skicka. Och fortgår tills antingen Hjälp idag eller du själv väljer att avsluta ditt medlemskap. Uppsägning skall ske på antingen mail eller brev.

Produkter                                                                                                                                                               

Vid fysiska produkter som levereras av hjalpidag.se eller hjälppartner  har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dagen du tog emot varan, eller en väsentlig del av den varan skall returneras i säljbart skick i sin originalförpackning. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan. Om varan är skadad ersätts den om möjligt med en ny vara. Vid skada kontakta kundservice inom två dagar efter att varan är mottagen. Kundservice kontaktas på tel 031-7629999 eller kontakt@hjalpidag.se

Frakt vid leverans av fysiska produkter                                                                                                                      

  Om inte annat anges i villkoren tillkommer en fraktkostnad på 59 kr per order oavsett antal varor i ordern. Fraktkostnaderna återbetalas ej vid retur. Vi reserverar oss för att våra erbjudanden kan ta slut.

Ansvarsbegränsning                                                                                                                                      

Hjälp idag AB ansvarar inte för eventuella skriv- eller tryckfel på www.hjalpidag.se och har rätt att göra ändringar i det material och den informationen som finns på Webbplatsen. Hälp idag förbehåller sig rätten att när som helst ändra omfattningen och funtionaliteten på hemsidan Hjälp idag har ingen skyldighet till ersättning för ett arbete som har utförts av Hjälpidags hjälppartner. Eller att tjänsten eller varan inte motsvarade dina förväntningar Hjälp idag har ingen skyldighet till ersättning vid hjälppartners konkurs.

Immateriella rättigheter                                                                                                                                   

 Hjälp idag AB behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via www.hjalpidag.se samt till offentliggjort innehåll, information, bilder och databaser. Förändringar, mångfaldigande, offentligörande, vidarbefordran till  tredje part och/ eller utnyttjande av information på www.hjalpidag.se utan föregående skriftlligt medgivande från Hjälp idag AB är därför uttryckligen förbjudet.

Lagval och tvist På villkoren skall Svensk lag tillämpas tvist hänförlig till villkoren, till de tjänster och erbjudanden som erbjuds via Webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av Svensk domstol, varvid Göteborgs tingsrätt skall vara första instans.